Dostava i plaćanje

DOSTAVA I PLAĆANJE

Dostavu i plaćanje svih proizvoda iz Project Solutins Proizvodnog programa i Prodajno-Zastupničkog programa
vršimo u skladu sa propisanim “Opštim Prodajnim Uslovima”.

Izuzetak mogu da čine posebno ugovoreni odnosi sa kupcem , koji trebaju biti sastavni dijelovi potpisnog
ugovora koji opisuje i reguliše način poslovnog odnosa Prodavac (Proizvođač) – Kupac.
———————————————————————————————————-

Opšte Prodajne uslove poslovanja firme Project Solutions  d.o.o možete :

Pročitati na sljedećoj Web lokaciji :

http://zavarivanje.ht-koncept.ba/prodajni-uslovi/opsti-prodajni-uslovi/

ili

Preuzeti na sljedećoj Web lokaciji :

http://zavarivanje.ht-koncept.ba/katalozi/project-solutions-katalozi/

———————————————————————————————————-